Facebook bejelentkezés
vagy
Google bejelentkezés
vagy
Még nem regisztrált? Regisztráljon most!
Regisztráció
Már regisztrált? Jelentkezzen be most!
Pillanat...

Általános Felhasználási Feltételek

Üdvözöljük a allatibirodalom.hu oldalon. A allatibirodalom.hu-szolgáltatás használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE:

A allatibirodalom.hu fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a allatibirodalom.hu-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A SZOLGÁLTATÁS:

A szolgáltatás jelenti a allatibirodalom.hu alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

A szolgáltatást a allatibirodalom.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

 • (a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót,
 • (b) a jelszó titokban tartásáért ön felel,
 • (c) a allatibirodalom.hu-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról,
 • (d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott,
 • (e) hozzájárul ahhoz, hogy a allatibirodalom.hu kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie),
 • (f) továbbá ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A allatibirodalom.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a allatibirodalom.hu-szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

 • védjegyet sért,
 • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) a allatibirodalom.hu törölheti rendszeréből. Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a allatibirodalom.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a allatibirodalom.hu tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a allatibirodalom.hu jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A allatibirodalom.hu nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a allatibirodalom.hu összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a allatibirodalom.hu-rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a allatibirodalom.hu semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a allatibirodalom.hu-n. A allatibirodalom.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

FELHASZNÁLÓI MAGATARTÁS:

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A allatibirodalom.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár magánüzenetek formájában vagy a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

TARTALOM:

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a allatibirodalom.hu-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a allatibirodalom.hu-szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is. A allatibirodalom.hu automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A allatibirodalom.hu mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a allatibirodalom.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a allatibirodalom.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a allatibirodalom.hu minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A allatibirodalom.hu-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése,
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a allatibirodalom.hu-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető,
 • A allatibirodalom.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking),
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket),
 • A allatibirodalom.hu-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése,
 • Megszerzett anyagok publikálása,
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése,
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több témakörben azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több témakörben, több alkalommal helyez el.
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül,
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a allatibirodalom.hu hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá,
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát,
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása,
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik,
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

A FELHASZNÁLÓ KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ ADATMÓDOSÍTÁS:

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése:

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a allatibirodalom.hu azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a allatibirodalom.hu kérheti, hogy a felhasználó

 • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást,
 • vagy azt, hogy küldje el a allatibirodalom.hu részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát,
 • vagy személyazonosságát egyéb, a allatibirodalom.hu által elfogadott módon bizonyítsa.

Elhunyt személyek regisztrációi:

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a https://www.allatibirodalom.hu/contact címen.

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA:

A allatibirodalom.hu és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a allatibirodalom.hu-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Ön beleegyezik abba, hogy a allatibirodalom.hu-szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a allatibirodalom.hu nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

KÁRTALANÍTÁS, KÁRTÉRÍTÉS:

Ön beleegyezik abba, hogy a allatibirodalom.hu-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön allatibirodalom.hu-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a allatibirodalom.hu írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

NEMZETKÖZI HASZNÁLAT:

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.
A allatibirodalom.hu-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.